NHIỆM VỤ NGÀY

VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP HOẶC ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN THƯỞNG

MỐC CHƠITHƯỞNGTRẠNG THÁI
1,000,00011,111CHƯA ĐẠT
5,000,00055,555CHƯA ĐẠT
10,000,000111,111CHƯA ĐẠT
30,000,000333,333CHƯA ĐẠT
49,000,000555,555CHƯA ĐẠT
100,000,0001,111,111CHƯA ĐẠT
200,000,0002,222,222CHƯA ĐẠT
500,000,0006,666,666CHƯA ĐẠT